Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
bergmann 8ede4f46a1 * fixed some compiler warnings in linux 7 år sedan
tests * refactored uutlHandleManager 7 år sedan
.gitignore * started refactoring 7 år sedan
bitSpaceUtils.lpk uwinImports: Windows-specific imports and utils 7 år sedan
bitSpaceUtils.pas uwinImports: Windows-specific imports and utils 7 år sedan
uutlAlgorithm.pas * [uutlGenerics] TutlList<T>: declare Sort() and required generics 7 år sedan
uutlArrayContainer.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlCommandLine.pas uutlCommandLine: new function utlUsageProgramName 7 år sedan
uutlCommon.pas * fixed some compiler warnings in linux 7 år sedan
uutlComparer.pas * [uutlGenerics] TutlList<T>: declare Sort() and required generics 7 år sedan
uutlCompression.pas * [uutlCompression] fix wrong pointer arithmetics 8 år sedan
uutlEmbeddedProfiler.inc * implemented binary mode for profiler, defer symbol lookup to postprocessing 8 år sedan
uutlEmbeddedProfiler.pas * use new buffered stream (eliminates need for TFastFileStream) 8 år sedan
uutlEnumVariant.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlEnumerator.pas * enumerator will track changes on enumerated list 7 år sedan
uutlEvent.pas * [utlEvent] use queue for async listener (instead of list) 7 år sedan
uutlEventManager.pas * refactored uutlHandleManager 7 år sedan
uutlFilter.pas * finished linq stuff 7 år sedan
uutlGenerics.pas * [uutlGenerics] TutlList<T>: declare Sort() and required generics 7 år sedan
uutlInterfaces.pas * [uutlGenerics] TutlList<T>: declare Sort() and required generics 7 år sedan
uutlKeyCodes.pas * initial commit 9 år sedan
uutlLinq.pas * compiler bug when overloading generic functions is fixed so we can use it :) 7 år sedan
uutlListBase.pas * [uutlGenerics] fixed interaface reference count bug 7 år sedan
uutlLogger.pas uutlLogger: publish TutlLogger.FormatTime 7 år sedan
uutlMCF.pas * [utlEvent] use queue for async listener (instead of list) 7 år sedan
uutlObservable.pas * refactored uutlHandleManager 7 år sedan
uutlProfilerBinaryFmt.inc * use new buffered stream (eliminates need for TFastFileStream) 8 år sedan
uutlSScanf.pas utlSScanF: new function utlSScanf 8 år sedan
uutlStreamHelper.pas * finished linq stuff 7 år sedan
uutlSyncObjs.pas * refactored uutlHandleManager 7 år sedan
uutlThreads.pas * split queue in normal queue and spinlock synchronized queue 9 år sedan
uutlTypeInfo.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlTypes.pas * finished linq stuff 7 år sedan
uutlVariantEnum.pas * [utlEvent] use queue for async listener (instead of list) 7 år sedan
uutlVariantObject.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlVariantProperty.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlVariantSet.pas * implementer IutlStored 7 år sedan
uutlXmlHelper.pas * [utlEvent] use queue for async listener (instead of list) 7 år sedan
uwinImports.pas uwinImports: some more imports 7 år sedan